OOGwerkt

Kijkt vanuit ervaring & expertise

Ziet welke kandidaat past

Ziet je kracht

Kijkt verder

OOGwerkt

Ziet organisaties

OOGwerkt kan u begeleiden in de werving en selectie van bestuur en directie, toezichthouders en commissarissen en middenkaderfuncties in onderwijs en organisaties voor jeugdhulp en kinderopvang.

Werving en selectie door OOGwerkt biedt u een aantal voordelen:

  • OOGwerkt beschikt over een groot netwerk verspreid over Nederland en gebruikt dit bij de uitvoering van het werk.
  • Uw organisatie staat centraal: OOGwerkt zorgt ervoor om bij aanvang van de opdracht een goed begrip te krijgen van uw organisatie, uw organisatiestrategie, doelstellingen en de cultuur.
  • Onze manier van werken ontzorgt: OOGwerkt is pas tevreden wanneer we een kandidaat kunnen voordragen die over de juiste kwaliteiten beschikt, past in uw organisatie en daar met de juiste ambitie aan de slag wil gaan.
  • OOGwerkt op maat: Een werving en selectietraject bij OOGwerkt is modulair opgebouwd uit een aantal elementen die op verschillende manieren kunnen worden ingezet.
  • OOGwerkt uniek: Er kan gebruik worden gemaakt van de VideoPitch, een assessment dat voldoet aan de opvattingen van vandaag en gesprekken die blijven hangen.

Ziet kandidaten

Het succes van een perfecte match wordt niet alleen bepaald door de kennis, kwaliteiten en ervaring van de kandidaat, maar ook door diens drijfveren, ambitie en persoonlijkheid. OOGwerkt neemt daarom de tijd om kandidaten goed te leren kennen en de ambities en drijfveren in kaart te brengen. Wederzijds respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden. Er wordt gestreefd naar duurzame samenwerkingsrelaties met opdrachtgevers en met kandidaten. Drie maanden na een succesvolle procedure volgt er een evaluatiegesprek, waarin de procedure wordt besproken en het welbevinden in de nieuwe functie. Ook coaching-on-the-job behoort tot de mogelijkheden.

Ziet wat werkt

Elk schoolbestuur is anders, elk samenwerkingsverband is anders, elk Integraal Kindcentrum is anders, elke organisatie is anders. OOGwerkt ziet deze verschillen en ziet wat werkt voor uw organisatie. Processen, modules, gesprekken; alles kan worden aangepast aan de wensen en behoeften van uw organisatie.

Samen met u bepalen we welke taken u zelf wil en kan oppakken en wat aan OOGwerkt wordt overgelaten. Uw vraag staat centraal.