Aanmelden

Blijf op de hoogte via vacaturesignaal

< terug naar het overzicht

19-02-2017

Deze vacature is 6462 keer bekeken.

Adviseur passend onderwijs

Een ambassadeur van het samenwerkingsverband die werkt vanuit de uitgangspunten van het handelingsgericht werken

Profiel Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Regio Leiden

De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de Vereniging passend primair onderwijs regio Leiden. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk voor onderwijsondersteuning binnen en tussen scholen voor alle leerlingen van regulier en speciaal basisonderwijs en voor alle leerlingen van het speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 die in de regio wonen.

De vereniging kent een bestuur en een directeur. De directeur heeft een kleine staf voor secretariele en administratieve taken en een controller voor de bedrijfsvoering en managementinformatie. De meerderheid van het personeel wordt gevormd door adviseurs passend onderwijs. Daarnaast is er een aantal personeelsleden dat bevoegd het deskundigenadvies ten behoeve van de toelaatbaarheidsverklaring levert (onderwijsspecialisten). De adviseurs en de onderwijsspecialisten worden aangestuurd door een teamleider.

De kring vormt binnen het samenwerkingsverband het niveau waar afstemming tussen scholen plaatsvindt en waar met de inzet van beschikbare expertise en de jeugdhulp gearrangeerd wordt. De adviseurs passend onderwijs zijn verbonden aan een groep scholen in een kring.


De functie

Door een gewijzigde taakverdeling binnen de organisatie van het samenwerkingsverband is er per direct een vacature ontstaan voor een adviseur passend onderwijs.

De adviseur passend onderwijs werkt als ambassadeur van het samenwerkingsverband, werkt vanuit de uitgangspunten van het handelingsgericht werken en vanuit de visie van het samenwerkingsverband, met als doel passend onderwijs aan elk kind, aansluitend op zijn of haar ontwikkeling en mogelijkheden.

De onderwijsspecialisten zijn betrokken als eerste deskundigen in een Ondersteuningsteam (OT), op het moment dat er sprake is van extra ondersteuning. Daarnaast zijn zij adviserend en ondersteunend aan de adviseurs passend onderwijs. De onderwijsspecialisten kunnen worden ingezet als er -in het kader van preventie- een deskundig advies nodig is van een gedragsdeskundige.

Tot de taken van de Adviseur passend onderwijs behoren in ieder geval:

 • het ondersteunen van de school bij het proces van handelingsgericht arrangeren;
 • het bijdragen aan het ontwikkelen van initiatieven binnen het samenwerkingsverband;
 • het begeleiden en coachen van collega's binnen de scholen en binnen het samenwerkingsverband;
 • het verhogen van de kwaliteit van de werkwijze van het samenwerkingsverband.


Competenties, kennis en vaardigheden

De Adviseur passend onderwijs beschikt in ieder geval over de volgende kennis en vaardigheden

 • heeft kennis van en ervaring met de uitganspunten en werkwijzen van HGW, HGD en HGA;
 • heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband;
 • heeft aantoonbare kennis van en ervaring met coachingstechnieken (kennis van en ervaring met beeldcoaching strekt tot aanbeveling);
 • is in staat tot het doen van een observatie (of flitsbezoek) na toestemming van de ouders;
 • gebruikt effectieve oplossingsgerichte communicatie- en gesprekstechnieken.


Functie-eisen

De Adviseur passend onderwijs:

 • beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau;
 • is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en een aanvullende specialistische opleiding (MASTER SEN of vergelijkbare opleiding);
 • heeft ervaring als leerkracht en als intern begeleider in het onderwijs.

Meer informatie over taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden en competenties vindt u in de profielschets in het informatiepakket.


Ontwikkelingen

Binnen het samenwerkingsverband werken de adviseurs passend onderwijs en de onderwijsspecialisten nauw samen. De afbakening van taken tussen deze beide functionarissen is al langer onderwerp van gesprek binnen het samenwerkingsverband. De mogelijkheid wordt onderzocht om de beide functies in de nabije toekomst samen te voegen tot een nieuwe functie. Bij deze vacature wordt, voor zover dat mogelijk is, alvast geanticipeerd op deze ontwikkeling.

In de combinatiefunctie van adviseur passend onderwijs en onderwijsspecialist zijn een aantal aanvullingen op de profielschets van adviseur passend onderwijs opportuun. Informatie over deze aanvullingen kunt u vinden in de profielschets in het informatiepakket. Deze aanvullingen zijn op het moment geen vereiste, wel een pre voor de functie.


Heeft u interesse?

Het betreft een functie voor 0,8 fte. Meer informatie vindt u in het informatiepakket op deze pagina. Het informatiepakket bevat de profielschets en het ondersteuningsplan. Voor meer informatie over de het samenwerkingsverband PPO regio Leiden verwijzen wij naar de website: www.pporegioleiden.nl


Planning

Wij ontvangen uw reactie graag voor 7 maart 2017.

De eerste gespreksronde staat gepland op 10 maart 2017.


Solliciteren

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae e-mailen naar info@oogwerkt.nl onder vermelding van vacature Adviseur passend onderwijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Katelijne Corporaal via 06-50539036.

status:
afgerond
locatie:
Leiden
Organisatie:
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning binnen en tussen de scholen in de regio

 • salarisschaal
 • dienstverband
  Tijdelijk, met uitzicht op regulier dienstverband
 • uren
  0,8 fte
 • Reactietermijn
  Reageer voor 06-03-17
 • Contactpersoon
  Katelijne Corporaal
  06-50539036
  info@oogwerkt.nl