Aanmelden

Blijf op de hoogte via vacaturesignaal

< terug naar het overzicht

31-03-2017

Deze vacature is 5696 keer bekeken.

Twee leden raad van toezicht

Het samenwerkingsverband Aan den IJssel zoekt twee enthousiaste leden voor de raad van toezicht


Het samenwerkingsverband

De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de stichting samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Het samenwerkingsverband beslaat de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas). Het samenwerkingsverband werkt samen met deze betrokken gemeenten aan gemeenschappelijke arrangementen onderwijs en gezin en voert op overeenstemming gericht overleg in het kader van het ondersteuningsplan. Er zijn 11 schoolbesturen en 36 scholen bij het samenwerkingsverband aangesloten, waaronder drie speciale basisscholen.Raad van toezicht

Vanaf het schooljaar 2015-2016 heeft het bestuur van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel zich nader bezonnen op de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband, rekening houdend met de regels van good governance, met als belangrijk element een heldere scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Dit proces heeft er uiteindelijk toe geleid dat recent de statuten zijn gewijzigd, een directeur-bestuurder is aangesteld en een raad van toezicht is gevormd.

Deze raad van toezicht bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten schoolbesturen aangevuld met twee personen van buiten, waaronder 1 lid dat op voordracht van de ondersteuningsplanraad wordt benoemd. Deze twee leden van de raad van toezicht hebben geen binding met een bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbestuur, verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk en hebben geen enkel zakelijk of privebelang bij het samenwerkingsverband.

Een van de twee externe leden van de raad van toezicht bezit expertise ten aanzien van het domein maatschappij.

De vervulling van de twee externe posities binnen de raad van toezicht is op dit moment aan de orde.


Vaardigheden en competenties

Wij zoeken een lid van de raad van toezicht die onder andere in het bezit is van onderstaande vaardigheden en competenties:

 • Kan omgaan met tegengestelde belangen;
 • Kan richting geven en strategisch denken;
 • Kan hoofdlijnen onderscheiden;
 • Is in staat te adviseren en bevragen;
 • Is in staat te inspireren, bemoedigen & stimuleren;
 • Is communicatief vaardig;
 • Kan samenwerken en functioneren in een collegiaal team;
 • Is in staat tot netwerken.


Specifiek voor de twee externe posities binnen de raad van toezicht waar momenteel voor wordt geworven gelden aanvullende vereisten:

 • Een van de leden bezit expertise ten aanzien van het domein maatschappij (zie onder);
 • De leden verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk;
 • De leden hebben geen enkel zakelijk of privebelang bij het samenwerkingsverband;
 • De leden hebben geen bestuur- of toezichtfunctie of als werknemer een gezagsrelatie met een aangesloten schoolbestuur, of hebben dit binnen de voorafgaande vier jaren gehad;
 • De leden onderhouden geen functionele relatie met een aangesloten schoolbestuur, of hebben dit binnen de voorafgaande vier jaren gehad.


Domein maatschappij

 • Heeft een maatschappelijke inbreng en is in staat relevante ontwikkelingen van buiten naar binnen in de organisatie brengen;
 • Heeft bestuurlijke ervaring op maatschappelijk gebied, bij voorkeur in de jeugdzorg.

Meer informatie over taken, competenties en vaardigheden kunt u vinden in de situatieschets en het profiel raad van toezicht.


Heeft u interesse?

Meer informatie vindt u in het informatiepakket op deze pagina. Het informatiepakket bevat de situatieschets, het profiel raad van toezicht samenwerkingsverband Aan den IJssel, het huishoudelijk reglement raad van toezicht, het toezichtkader en het ondersteuningsplan (inclusief erratum en addenda).

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen wij naar de website: www.aandenijssel.nl


Solliciteren

Voor uw sollicitatie kunt u gebruikmaken van het sollicitatieformulier op www.oogwerkt.nl of via info@oogwerkt.nl. U kunt uw sollicitatie richten aan mw. Fraukje Selen onder vermelding van vacaturenummer 1593OW.

Wij ontvangen uw reactie graag voor 6 mei 2017.

De eerste gespreksronde staat gepland op 16 mei 2017.

Een eventuele tweede gespreksronde zal worden gehouden op 18 mei 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fraukje Selen via info@oogwerkt.nl of 020-3033340.

status:
afgerond
locatie:
Capelle aan den IJssel
Organisatie:
Samenwerkingsverband Aan den IJssel

Het SWV stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van het samenwerkingsverband te realiseren.

 • salarisschaal
 • dienstverband
  Benoeming voor een periode van vier jaar
 • uren
  Ongeveer 25 uur op jaarbasis
 • Reactietermijn
  Reageer voor 06-05-17
 • Contactpersoon
  Fraukje Selen
  020-303 33 40
  info@oogwerkt.nl