Aanmelden

Blijf op de hoogte via vacaturesignaal

< terug naar het overzicht

12-05-16

Deze vacature is 6231 keer bekeken.

Consulent passend onderwijs

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Functieomschrijving

De werkzaamheden worden verricht voor de stichting passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (SWV). In de verschillende (8) werkgebieden van het SWV werken de scholen, jeugdhulp en andere ketenpartners intensief samen. Uitgangspunt van het SWV is perspectief voor ieder kind in Noord-Kennemerland.

Voor het vormgeven van het beleid in het SWV wordt gebruik gemaakt van consulenten passend onderwijs. De consulenten passend onderwijs bedienen een werkgebied en zijn het schakelpunt tussen een school en het SWV / een virtueel expertise cluster met ketenpartners, om passende (extra) ondersteuning of onderwijs(zorg)arrangementen te organiseren.

De consulent passend onderwijs is verantwoordelijk voor extra onderwijsondersteuning en onderwijs (zorg)arrangementen in een werkgebied en is belast met het voorbereiden en arrangeren van toelaatbaarheidsverklaringen bovenschoolse onderwijsarrangementen en draagt zorg voor de eigen professionalisering.

Functie-eisen
 • Brede en gespecialiseerde kennis op het gebied van onderwijsondersteuning en advisering;
 • Brede kennis van en inzicht in de mogelijkheden van het (speciaal) basisonderwijs, samenwerkend speciaal onderwijs, jeugdzorg etc;
 • Kennis van ondersteuning van onderwijskundige (op school gericht) en opvoedkundige (op ouders gerichte) ondersteuningsstructuren;
 • Kennis van en inzicht in de onderwijskundige en sociale kaart van het werkgebied;
 • Vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
 • Vaardigheid in het intermedi?ren bij belangentegenstellingen;
 • Vaardigheid in het adviseren van scholen (directie, intern begeleiders, leerkrachten) en ouders/verzorgers van leerlingen;
 • Vaardigheid in het vertalen van wat nodig is voor de leerling naar wat nodig is op leerkracht- en school-/systeemniveau;
 • Vaardigheid in het leiden en begeleiden van kleine en grotere groepen met verschillende perspectieven;
 • HBO+ werk- en denkniveau.
Profiel Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

De werkzaamheden worden verricht voor de stichting passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (SWV). Er zijn 14 schoolbesturen aangesloten bij het SWV, met 105 scholen waarvan 3 SBO en 4 SO scholen. De scholen worden bezocht door ruim 20.000 leerlingen. Het SWV wordt geleid door een algemeen bestuur en een algemeen directeur, die elk vanuit hun eigen rol verantwoordelijk zijn voor een goed bestuur van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.
Bij het stafbureau zijn werkzaam een controller, consulenten passend onderwijs en een management assistent. Het stafbureau wordt aangestuurd door de algemeen directeur.

Heeft u interesse?

Het betreft een functie voor 0,8 fte.

Meer informatie vindt u in het functieprofiel en het informatiepakket op deze pagina.
Het informatiepakket bevat het Ondersteuningsplan van het SWV.
Voor meer informatie over het SWV verwijzen wij naar de website: www.ppo-nk.nl

Planning

De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 13 juni 2016.
De tweede gespreksronde is gepland op maandag 20 juni 2016.

Solliciteren

Voor uw sollicitatie kunt u gebruikmaken van het sollicitatieformulier op deze pagina of via info@oogwerkt.nl. U kunt uw brief richten aan mw. Fraukje Selen onder vermelding van vacaturenummer 1428OW.
Wij ontvangen uw reactie graag voor 3 juni 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fraukje Selen via info@oogwerkt.nl of 020-3033340.

status:
afgerond
locatie:
Alkmaar
Organisatie:
SWV Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

 • salarisschaal
  NB
 • dienstverband
  Vast
 • uren
  0,8 FTE
 • Reactietermijn
  Reageer voor 03-06-16
 • Contactpersoon
  Fraukje Selen
  020 - 303 33 40
  info@oogwerkt.nl