Aanmelden

Blijf op de hoogte via vacaturesignaal

< terug naar het overzicht

30-08-2016

Deze vacature is 7240 keer bekeken.

Coördinator Bedrijfsvoering-Controller

Een uitdagende functie voor een ambitieuze professional met ervaring in financial control en kennis van het onderwijs.

Functieomschrijving

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland zoekt per direct ter versterking van het stafbureau een coördinator bedrijfsvoering - controller die in staat is om in een multidisciplinaire omgeving beheer en beleid met elkaar te verbinden. Wij bieden een uitdagende functie voor een ambitieuze professional die ervaring heeft met financial control en kennis van het onderwijs.

De coördinator bedrijfsvoering - controller:

 • Draagt zorg voor de opstelling en uitvoering van de planning & controlcyclus van het samenwerkingsverband;
 • Houdt toezicht op de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband;
 • En draagt zorg voor de eigen professionalisering.

De coördinator bedrijfsvoering - controller is een financieel-deskundige die het algemeen bestuur en de algemeen directeur adviseert en ondersteunt bij het besturen van de financiële, bedrijfs- en beheersmatige processen binnen het samenwerkingsverband.


Profiel Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

De werkzaamheden worden verricht voor de stichting passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (SWV). Er zijn 14 schoolbesturen aangesloten bij het SWV, met 105 scholen waarvan 3 SBO en 4 SO scholen. De scholen worden bezocht door ruim 20.000 leerlingen. In de acht werkgebieden van het SWV werken de scholen, jeugdhulp en andere ketenpartners intensief samen.


Uitgangspunt is goed onderwijs voor alle kinderen in Noord-Kennemerland.


Het samenwerkingsverband wordt geleid door een algemeen bestuur en een algemeen directeur, die elk vanuit hun eigen rol verantwoordelijk zijn voor een goed bestuur van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.


Bij het stafbureau van het samenwerkingsverband zijn werkzaam een algemeen directeur, een coördinator bedrijfsvoering-controller, consulenten passend primair onderwijs en een management assistent.


Functie-eisen
 • Brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces binnen het primair onderwijs en het passend onderwijs;
 • Gedegen kennis van administratieve processen en ICT;
 • Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van het samenwerkingsverband en de financieel-economische en bestuurlijke context en consequenties daarvan, alsmede de vaardigheid om het begrotingsproces binnen de organisatie daarop af te stemmen;
 • Vaardig in het opstellen en uitleggen van beleidsadviezen.

Heeft u interesse?

Het betreft een functie voor 0,6 fte in salarisschaal 11 (OOP).
Meer informatie vindt u in het functieprofiel en het informatiepakket op deze pagina.
Het informatiepakket bevat de meerjarenbegroting en het jaarplan  van het samenwerkingsverband.
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen wij naar de website: www.ppo-nk.nl


Planning

De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 3 oktober 2016 tussen 8.30 en 13.00 uur.
De tweede gespreksronde is gepland op dinsdag 11 oktober 2016 tussen 14.00 en 16.30 uur.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.


Solliciteren

Voor uw sollicitatie kunt u gebruikmaken van het sollicitatieformulier op deze pagina of via info@oogwerkt.nl. U kunt uw brief richten aan mw. Fraukje Selen onder vermelding van vacaturenummer 1471OW.


Wij ontvangen uw reactie graag voor 26 september 2016.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fraukje Selen via info@oogwerkt.nl of 020-3033340.

status:
afgerond
locatie:
Alkmaar
Organisatie:
SWV Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

 • salarisschaal
  Schaal 11 (OOP)
 • dienstverband
  Vast
 • uren
  0,6 fte
 • Reactietermijn
  Reageer voor 26-09-16
 • Contactpersoon
  Fraukje Selen
  020-3033340
  info@oogwerkt.nl