OOG werkt

Kijkt vanuit ervaring & expertise

Ziet jouw kwaliteiten

Ziet je kracht

Kijkt verder

Lees meer

Hoe werkt OOG voor kandidaten?

Het succes van een perfecte match wordt niet alleen bepaald door de kennis, kwaliteiten en ervaring van de kandidaat, maar ook door diens drijfveren, ambitie en persoonlijkheid. OOGwerkt neemt daarom de tijd om kandidaten goed te leren kennen en de ambities en drijfveren in kaart te brengen.

Wederzijds respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden. Er wordt gestreefd naar duurzame samenwerkingsrelaties met opdrachtgevers en met kandidaten. Drie maanden na een succesvolle procedure volgt er een evaluatiegesprek, waarin de procedure wordt besproken en het welbevinden in de nieuwe functie. Ook coaching-on-the-job behoort tot de mogelijkheden.

Over OOGwerkt.

Het succes van een perfecte match wordt niet alleen bepaald door de kennis, kwaliteiten en ervaring van de kandidaat, maar ook door zijn of haar drijfveren, ambitie en persoonlijkheid. OOGwerkt is tevreden wanneer we een match kunnen voorbereiden met een kandidaat die over de juiste kwaliteiten beschikt, past in uw organisatie en daar met de juiste ambitie en motivatie aan de slag wil gaan. lees hier meer over OOGwerkt.

Verstuur uw profiel

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging? Bent u geïnteresseerd in een andere functie? Schrijf u dan in voor de kandidaten-database. Na het invullen van uw gegevens, beoordeelt onze adviseur of uw ervaring zich leent voor een oriënterend gesprek. De gegevens die u verstrekt, worden alleen in de database van OOGwerkt opgenomen en nooit aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming.

VideoPitch

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden.‘

Kandidaten wordt gevraagd een videopitch te maken (in relatie tot de functie). Dit is een korte video waarin de kandidaten de vaardigheden en kwalificaties op een persoonlijke manier presenteren. Deze video dient als extra hulpmiddel, naast de CV, bij het selectieproces. Indien gewenst kan de kandidaat hierbij worden geholpen.

Een kandidaat wordt hierdoor niet enkel op basis van competenties en ervaring geselecteerd, maar ook op persoonlijkheid en motivatie.

Assessments als vroegtijdig selectie-instrument

Dit assessment vindt vroegtijdig in het proces plaats en kan een grotere deelnamegroep dan het selectieassessment hebben.

De kandidaten krijgen van OOGwerkt een uitnodiging om de persoonlijkheidsvragenlijst en interessevragenlijst in te vullen (online). De kandidaten komen op locatie om de capaciteitentest af te nemen.