OOGwerkt

Ziet waar jij in je kracht staat.

OOGwerkt kan u begeleiden in de werving en selectie van bestuur en directie, toezichthouders en commissarissen en middenkaderfuncties in onderwijs en organisaties voor jeugdhulp en kinderopvang.

Lees meer

Hoe werkt OOG voor uw
organisatie?

Een werving en selectietraject bij OOGwerkt is modulair opgebouwd en bestaat uit een aantal elementen die gedifferentieerd kunnen worden ingezet. Er is een aantal standaardprocessen waar bij de werving en selectie gebruik van wordt gemaakt. Ook kunnen de elementen afzonderlijk van elkaar worden ingezet. Samen met de opdrachtgever bepalen we dan welke taken de organisatie zelf wil en kan oppakken en welke aan OOGwerkt worden overgelaten.

ZIET wat werkt
 • Een uitgebreide intake waarin OOGwerkt:
  • een duidelijk beeld krijgt van de strategie en doelstelling, de werksfeer en cultuur van de organisatie;
  • een duidelijk beeld krijgt van de competenties van de ideale kandidaat en zo de processen, communicatie en planning stap voor stap met u bespreekt en vastlegt.
 • Een vertaling van de informatie uit de intake in een concreet functieprofiel waarin naast de inhoud van de functie ook de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van de ideale medewerker worden aangegeven.
 • Een wervende en pakkende advertentietekst, geplaatst in geschikte (Social) media.
 • Indien gewenst, een korte briefing van de Benoemingsadviescommissie bij werving en selectiegesprekken.
 • Het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van de selectiegesprekken met kandidaten.
 • Het voeren van selectiegesprekken met kandidaten volgens de Starr-methodiek.
 • Het uitvoeren van een referentiecheck.
 • Klantcontact: gedurende het traject wordt er geregeld contact gehouden met de klant om de voortgang te bespreken. Drie maanden na een succesvolle procedure wordt er een gesprek met de opdrachtgever gepland om de procedure door te nemen en het welbevinden over de nieuwe functionaris te bespreken.
Over OOGwerkt

Het succes van een perfecte match wordt niet alleen bepaald door de kennis, kwaliteiten en ervaring van de kandidaat, maar ook door zijn of haar drijfveren, ambitie en persoonlijkheid. OOGwerkt is tevreden wanneer we een match kunnen voorbereiden met een kandidaat die over de juiste kwaliteiten beschikt, past in uw organisatie en daar met de juiste ambitie en motivatie aan de slag wil gaan. lees hier meer over OOGwerkt.

Verstuur uw profiel

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging? Bent u geïnteresseerd in een andere functie? Schrijf u dan in voor de kandidaten-database. Na het invullen van uw gegevens, beoordeelt onze adviseur of uw ervaring zich leent voor een oriënterend gesprek. De gegevens die u verstrekt, worden alleen in de database van OOGwerkt opgenomen en nooit aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming.

Functiewaardering

Voor het beschrijven en waarderen van onderwijsfuncties maakt OOGwerkt gebruik van de diensten van twee gecertificeerde experts met brede kennis van het onderwijsveld en de daarin voorkomende functies.
Met hun ervaring in het beschrijven en waarderen van functies en competenties zijn we uitstekend in staat om voor elke functie een passend profiel op te stellen.
Een adequate beschrijving en waardering van de werkzaamheden en gevraagde competenties kan een waardevolle toevoeging zijn aan het wervings- en selectieproces, maar deze diensten kunnen ook apart door ons worden ingezet en afgenomen.
 

VideoPitch

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden.‘

Kandidaten wordt gevraagd een videopitch te maken (in relatie tot de functie). Dit is een korte video waarin de kandidaten de vaardigheden en kwalificaties op een persoonlijke manier presenteren. Deze video dient als extra hulpmiddel, naast de CV, bij het selectieproces. Indien gewenst kan de kandidaat hierbij worden geholpen.

Een kandidaat wordt hierdoor niet enkel op basis van competenties en ervaring geselecteerd, maar ook op persoonlijkheid en motivatie.

Assessments als vroegtijdig selectie-instrument

Dit assessment vindt vroegtijdig in het proces plaats en kan een grotere deelnamegroep dan het selectieassessment hebben.

De kandidaten krijgen van OOGwerkt een uitnodiging om de persoonlijkheidsvragenlijst en interessevragenlijst in te vullen (online). De kandidaten komen op locatie om de capaciteitentest af te nemen.

Kwaliteit

Kwaliteit, professionaliteit en zorgvuldigheid zijn belangrijke doelstellingen bij de dienstverlening van OOGwerkt.

Wij dragen zorg voor een zorgvuldige procedure, kwalitatieve dienstverlening en een optimaal resultaat voor de klant. Het belang van de klant staat voorop zonder voorbij te gaan aan de belangen van de kandidaten.

Wij werken in principe alleen op basis van exclusiviteit: OOGwerkt is het enige bureau dat opdracht heeft aan invulling van de betreffende vacature te werken.